Lijfwerkplek

Wat doe ik

Leven is energie en je lijf is het instrument om te voelen, te doen en te zijn. Het contact met die energie is bepalend voor hoe vitaal je je voelt en hoe je jezelf ervaart. Dat contact met je lijf geeft je vrijheid, vrijheid om bewegen letterlijk maar ook meer overdrachtelijk als in de ruimte om te veranderen.

lichaam is het fundament voor het leven. Het is altijd bij je en heeft op celniveau de herinneringen opgeslagen van het leven zoals je dat tot nu toe hebt geleid. Lichaamsgerichte Psychotherapie gaat over jezelf  ‘belichamen’. We gaan op zoek naar de verbinding tussen geest en lichaam, tussen denken en voelen.

Een lijfwerkplek begeleiding kent altijd eenzelfde opbouw. Allereerst concentreren we op de situatie die aanleiding geeft tot een vraag. We onderzoeken het contact en de oorsprong van de die vraag. Daarna leer ik je om door concentratie op je lichaam gevoelens en spanningen (signalen van het lichaam) te herkennen. Je leert wat je lichaam je te vertellen heeft en wat jij nodig hebt om te stromen en je levensenergie te voelen. Dat lichaamsbewustzijn leidt tot inzicht en helderheid over wie je in essentie bent. Met dat contact schenken we aandacht aan de vraag en herstellen we het natuurlijk evenwicht in je lijf.

In mijn werk maak ik gebruik van diverse methoden als bio-energetica, bodydrama, Gestalt, ademwerk, systemisch denken, meditatie en gesprekstechnieken. Hierbij ligt de nadruk op de ervaring om toegang te krijgen tot jouw eigen levensenergie. Dit geeft ruimte, vitaliteit en blijdschap!